Proces krtkovania

Kanalizácia je technicky fungujúci systém, ktorého úlohou je zachytávať a odvádzať vodu. Voda, ktorá je odvádzaná sa následne aj čistý. Čistenie sa týka splaškov, dažďovej vody a tiež priemyselnej odpadovej vody. Špinavá voda, ktorá sa zvykne označovať aj, ako odpadová voda sa odvádza pomocou kanalizačného potrubia. Voda sa využíva pri mnohých zariadeniach a spotrebičov, ktoré sú dôležité a podstatné pre každú prevádzku či už ide o domácnosť alebo o verejné a spoločenské priestory. Každé sanitárne zariadenie akým je napríklad záchod či umývadlo je priam závislé od prívodu čistej a následne aj odvodu odpadovej, čiže špinavej vody.

krtkkovanie

Spotrebiče, ktoré využívajú systém kanalizácie, teda sú na ňu priamo napojené sa nachádzajú napríklad v kuchyni alebo v práčovni. Ide, teda o umývačku riadu alebo o práčku. Ak sa, ale takéto potrubie upchá znemožní ďalší priebeh prívodu a odvodu vody. Zariadenia následne nemôžu fungovať a prevádzka je tak prerušená. Upchatie spôsobujú rôzne usadeniny a nečistoty, ktoré ostanú v kanalizácie po celý ten čas a blokujú tak prívod vašej vody. Upchatie nastáva vždy ak sa prach, špina alebo iné zvyšky v kanalizačnom potrubí nahromadia, a tak vznikajú usadeniny, ktoré sú hlavné príčinnou upchatia kanalizácie. Krtkovanie je účinný proces čistenia kanalizácie a potrubia.

krtkovanie

Využíva sa v spoločenských priestoroch, firmách či domácnostiach. Nezáleží pritom či ide o vnútornú, čiže o domovú kanalizáciu alebo o kanalizáciu verejnú. Jedna sa o jeden z najúčinnejších a pritom najefektívnejších procesov čistenia kanalizácie. Vykonáva sa pomocou špeciálnej odbornej pomôcky, ktorá sa nazýva elektromagnetická špirála. Krtkovanie dokáže vyčistiť aj tie najhoršie usadeniny a nánosy, ktoré môžu spôsobiť napríklad zvyšky jedla alebo vlasy. Špirála dokáže preraziť aj tie najtvrdšie usadeniny, ktoré blokujú kanalizačné potrubie.