Vzdorovať ohňu je náročné, stavebné materiály preto treba vyberať s ohľadom na ich odolnosť pri jeho šírení

Kolaudácii sa nevyhnú takmer všetky stavby, ktoré sú určené na komerčné účely a budú ich využívať ľudia. Pri tomto procese sa totiž zisťuje, či všetky konštrukcie vyhovujú požiadavkám na ich bezpečnosť a či sú vyrobené z materiálov, ktoré sú na ten-ktorý typ určené. Ochrana pred šírením ohňa v budovách je veľmi dôležitá, a to je zohľadnené aj v prísnych zákonoch.

Z dobrého sluhu sa stane zlý pán

Spoločnosti ALUPROF a SCHÜCO už dodali mnoho kvalitných konštrukcií na stovky stavieb, všetky sú v súlade s normami, ktoré požadujú určitú protipožiarnu odolnosť, teda musia byť vyrobené z materiálov, ktoré týmto požiadavkám vyhovujú, odolávajú ohňu aspoň na normou určený čas. Protipožiarnym typom sú okná, dvere, steny aj fasády, všetky majú certifikát od renomovaných inštitútov v Európe, kde ich posudzovali a na základe výsledkov určili vhodnosť označenia „protipožiarny“ s určitým stupňom odolnosti.

Protipožiarne dvere patria k najčastejšej forme protipožiarnych uzáverov, ktoré v budovách využívame, sú spoľahlivé a s vysokou odolnosťou. Dvere bývajú väčšinou súčasťou stien, a tento celý systém sa skladá z mnohých prvkov, kam patria aj protipožiarne dvere cena ohňovzdorné vložky a podobne. Certifikát majú, samozrejme, aj typy skiel, ktoré sa do dverí používajú.

Túto konštrukciu tiež môže ohroziť oheň

Najnovší typ je MB-60E EI od spoločnosti ALUPROF, ide o riešenie, ktoré je vhodné na zostavenie konštrukcií s dverami a stenami do triedy EI30, spolu s dymotesnými dverami. Ich výhodou je tenká konštrukcia, čo prináša aj úsporu času pri výrobe a montáži spolu s úsporou financií investora. Na použitie do vnútorných či vonkajších priestorov je možné použiť systém MB-78EI, najmä vo funkcii stien s jedno alebo dvojkrídlovými dverami až do požiarnej odolnosti EI60. Hovoríme o spoľahlivom modernom systéme, ktorý umožňuje výrobu dverí, stien a okien, ale aj automatických dverí. Systém bol preverený v inštitúte IFT Rosenheim, a tam mu prisúdili vlastnosti vysokej spoľahlivosti a protipožiarnej odolnosti. Pre protipožiarne dvere existujú cenníky, no sú iba orientačné, pretože cena jednotlivých typov konštrukcií sa odvíja od mnohých faktorov.